top of page

VÅRA KURSER

SÅNG

I våra sångkurser får du utveckla din sångröst, samtidigt som du får öva på musikalitet, gehör och röstteknik. Undervisningen sker på dina förutsättningar, med fokus på solosång. Du kommer även få lära dig att sjunga i grupp och i stämmor. Du kommer få testa på flera olika genrer och sångtekniker.

sång

7-9 å(födda 14-16)

Du får sjunga enklare sånger för att utveckla ditt sångregister och din musikalitet. Vi använder oss av röst, kropp och känslor som redskap. Du får lära dig att hantera en mikrofon.

SÅNG

10-12 år (födda 11-13)

Du får utveckla din musikalitet, gehör & röstteknik. Under lektionerna jobbar vi med solosång, gruppsång och stämsång. Du får en ökad kunskap om olika genrer och testar nya musikstilar och sångtekniker. Du får lära dig att hantera en mikrofon.

sÅNG

13-20 år (födda 10-03)

Du får utveckla din musikalitet, gehör & röstteknik. Lär dig att arbete texttolkning & improvisation. Under lektionerna utgår vi från solosång men vi jobbar även med gruppsång & stämsång. Du får testa på olika genrer och sångstilar och vad som passar din röst bäst. Vi sjunger mycket i mikrofon.

DANS

I våra danskurser får du jobba med musikalitet, teknik och koreografi. Du får arbeta med uttryck i din kropp och att hitta ditt eget rörelsemönster, du får skapa dans individuellt och i grupp. Ämnesfokus är modern dans, men du kommer även få prova på olika genrer, exempelvis jazz och street.

DANS

7-9 år  (födda 14-16)

En lekfull introduktion i dansens och kroppens grunder. Fokus på rörelsemotorik & taktkänsla. Du lär dig danssteg och sätter ihop dem till en koreografi. 

dans

10-12 år  (födda 11-13)

Du får utveckla din musikalitet, teknik och kompositionsförmåga. Du lär dig danssteg, hela koreografier samt hur du själv koreograferar. Du får ökad kunskap om olika genrer och rörelsemönster.

dans

13-20 år (födda 10-03)

Du får utveckla din musikalitet, teknik och kompositionsförmåga. Du lär dig danssteg, hela koreografier samt hur du själv koreograferar. Du får ökad kunskap om olika genrer och rörelsemönster. Du får arbeta med improvisation och texttolkning. Kursen är inriktad på en kombination av modern dans och jazz med influenser från street. 

TEATER

I våra teaterkurser får du jobba med ditt uttryck på scen, texttolkning, drivkrafter, improvisation och karaktärsskapande. Med lekar och övningar som verktyg får du hjälp att utveckla din fantasi och historieberättande, samt gestaltning utifrån satta ramar. Du får lära dig att jobba med både färdiga manus & eget skapande. 

TEATER

7-9 år (födda 14-16)

En lekfull introduktion till teater där övningar & improvisation är en viktig del. Du får testa att skapa och gestalta historier utifrån olika förutsättningar och färdiga texter. Du får testa att utgå från ett manus och att bli regisserad. 

 

TEATER

10-12 år (födda 11-13)

Du får utveckla ditt uttryck på scen och lära dig karaktärsarbete samt olika tekniker för att visa drivkraft och spela olika genrer. Genom övningar och lekar lär du dig spela teater. Du få testa att skapa i grupp, skriva egna dialoger samt att jobba med färdiga manus. 

TEATER

13-20 år (födda 10-03)

Du får utveckla ditt uttryck på scen och fördjupa ditt karaktärsarbete samt skapa högre förståelse för olika skådespelartekniker. Du får arbeta med eget skapande och färdiga manus, samt det praktiska arbete som sker i uppsättning av en teaterföreställning. 

Musikal

TEATER, SÅNG OCH DANS

10-12 ÅR (födda 11-13)

En spännande introduktion till tre estetiska ämnen. Vi varvar sång, dans och teater på varje lektion, då får eleverna testa på olika uttrycksformer, rörelse, rytm och gestaltning. Vi går igenom olika klassiker och nya musikaler.

13-20 ÅR (födda 10-03) 

Du får utforska musikalens olika verktyg och repertoarer. Med en fördjupning i dans, sång och teater. Med en slutföreställning baserat på gruppens intresse och styrkor.  

BACKSTAGE

Smink & Mask

13-20 ÅR (födda 09-02)

Här får du jobba med både smink för scen & film. Du får testa att skapa karaktärsdrag och att förändra ansiktet. I fortsättningskursen får du testa att jobbar med latex och att skapa egna masker. 

danslek
dans
SÅNG
teater
intro
bacstage

PRIS

För dig som bor i Botkyrka kostar våra kurser endast 500 kr per termin och ämne. Bor du ut utanför Botkyrka kommun så kostar det 800 kr per termin och ämne.
 
En termin består av minst 12 sammankomster, en per vecka. Vi har uppbehåll på skollov.

När du har fått plats hos oss så behåller du den tills du säger upp den.
Du blir betalningsskyldig efter tre sammankomster oavsett om du närvarat eller inte.

Se därför till att avanmäla dig om du inte vill gå så fort du får en kallelse/faktura hem.

Anmäl dig här!
Hur hittade du Fejm?
Godkännande till publicering av foto på ditt barn

Tack!

bottom of page